KURS  İŞLƏRİ

kurs işlərinin verilməsi və  yerinə yetirilməsinə dair
Kurs işlərinin verilməsi və  yerinə yetirilməsinə dair  metodiki göstəriş.
Baş səhifəyə qayıt
YUKLƏ


“Qeyri xətti tənliklərin Simpson üsulu ilə həlli”
"Funksiyanın inteqralının trapesiya üsulu ilə hesablanması"
" "JAVA" Proqramlaşdırma dili"
"Kompüter şəbəkələri.   Lokal və qlobal şəbəkələr""Web proqramlaşdırma "
 
 
 
Sizin qeolokasianız və ip ünvanınız: