METODİKİ   İŞLƏR
- Blok - sxemlərin tərtib edilməsi;  Müəllim:  Abdullayeva Rəna
DƏRSIN GEDIŞINƏ DAIR METODOKI IŞLƏMƏNIN PLANI

1.Müqəddimə
2.Dərsin mövzusunun qısa xarakteristikası
3.Müəllimin dərsə hazırlanması
4.Dərsin təşkili
5.Kecmiş mövzu üzrə tələbələrin bilik səviyyəsinin yoxlanılması
6.Yeni mövzunun izahı 
7.Yeni mövzunun möhkəmləndirilməsi    
8.Evə tapşırıq


baş səhifəyə qayıt
Хостинг от uCoz